Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie
ul. Koło 4c
tel.(17) 780-71-03

Dekret Erygowania Parafii


KURIA DIECEZJALNA W RZESZOWIE Rzeszów, 15.08.2006 r.

 

Dekret Erygowania Parafii
p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie


& 1

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych na mocy kan. 515 KPK, eryguję nową parafię pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie w Dzielnicy Drabinianka, która z mocy prawa otrzymuje kościelną osobowość prawną.

& 2

Terytorium nowej parafii powstaje z wyłączenia z Parafii Katedralnej w Rzeszowie terytorium obejmującego ulice: Jachowicza (nr: 5, 5a, 10, 10a), Strażacka (od nr 1 do 34), Podmiejska, Koło, Kwiatkowskiego (od nr 50 do 153), Piaskowa, Za Strugiem (nr 1); z Parafii Biała: ul. Jachowicza (nr: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19), ul. Gościnna (numery parzyste); z Parafii w Budziwoju: ul. Jana Pawła II od Rzeszowa do ul. Słowiczej i Dębowej (tj. numery: 316, 324-328, 344-418), oraz ul. Dębowa.

& 3

Funkcję kościoła parafialnego spełniać będzie kościół p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie. Obowiązek jego utrzymania, jak również utrzymania innych obiektów parafialnych oraz utrzymania personelu kościelnego spoczywa na parafii. Na parafii spoczywa obowiązek przygotowania stosownego mieszkania dla duszpasterzy oraz pomieszczeń dla działalności duszpasterskiej.

& 4

Biskup Rzeszowski mianuje każdorazowego proboszcza zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Uposażenie proboszcza stanowić będą ofiary za posługi duszpasterskie oraz inne dochody przysługujące proboszczowi, zgodnie z przepisami prawa powszechnego i partykularnego.

& 5

Pierwszym proboszczem mianuję Ks. Tadeusza Pindarę.

& 6

Proboszcz jest zobowiązany do aplikacji Mszy św. w niedziele i święta za parafian, oraz zgodnie z kan. 1182 KPK, do zarządzania majątkiem kościelnym.

& 7

Urząd parafialny Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie będzie przechowywał księgi parafialne oraz będzie posługiwał się pieczęciami parafialnymi okrągłą i podłużną z napisem: „Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie”.

& 8

Nowo utworzona parafia będzie należeć do Dekanatu Rzeszów – Katedra.

& 9

Dekret obowiązuje od 27.08.2006 r. Należy go podać do wiadomości wiernym w Parafii Katedralnej w Rzeszowie, Parafii w Białej oraz Parafii w Budziwoju.

Schola

Imieniny

Marii, Magdaleny, Łukasza

Warto posłuchać


Radio VIA