Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie
ul. Koło 4c
tel.(17) 780-71-03

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA


I Komunia Święta w naszej parafii wypada zawsze w drugiej niedzielę maja o godz. 12.00.

Spotkania rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbywa się w 3 niedzielę rodziców po Mszy Św. o godz. 10.30.

 

KOMUNIA ŚWIĘTA - SAKRAMENT EUCHARYSTII (NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT)

W katechizmie Kościoła Katolickiego jest napisane: „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie kapitału głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. ” (KKK 1322) „<< Nasz Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę swoje Ciała i Krwi, aby w całe na całe wieki, aż do swojego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi, niejułowanej Oblubienicy , pamiątkę swojej męki i Zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia, znak jedności, więź miłości, ucztę paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, dusze napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłe chłej >> ”. (KKK 1323).

„Pan kieruje do nas usilne zaproszenie abyśmy przyjmowali Go w sakramencie Eucharystii: <<Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie>> (J 6, 53)” (KKK1384). „Aby odpowiedzieć na to zaproszenie, musimy przygotować się do tej wielkiej i świętej chwili. Św. Paweł wzywa nas do rachunku sumienia: „Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije” (1 Kor 11, 27-29). Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do sakramentu pojednania.” (KKK1385). „Wobec wielkości tego sakramentu chrześcijanin może jedynie powtórzyć z pokorą i płomienną wiarą słowa setnika: <<Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja>> (…)” (KKK1386)

„Aby przygotować się odpowiednio na przyjęcie sakramentu Eucharystii, wierni zachowają ustanowiony przez Kościół post. Postawa zewnętrzna (gesty, ubranie) powinna być wyrazem szacunku, powagi i radości tej chwili, w której Chrystus staje się naszym gościem.” (KKK1387). „Zgodnie z tym, co oznacza Eucharystia, jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko są odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię, gdy uczestniczą we Mszy Świętej. <<Zaleca się usilnie ów doskonalszy sposób uczestniczenia we Mszy świętej, który polega na tym, że po Komunii kapłana wierni przyjmują Ciało Pańskie z tej samej ofiary>>.” (KKK1388)

„Kościół święuje wiernych do uczestniczenia w niedziele i święta w Boskiej liturgii i do czasu Eucharystii i raz w roku, jeśli jest to możliwe w Okresie Wielkanocnym, po przygotowaniu się przez sakrament pojednania. Ale Kościół gorąco zaleca jednak wiernym przyjmowanie Najświętszej Eucharystii w niedziele i dni świąteczne lub jeszcze częściej, nawet codziennie. ” (KKK1389) „Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa w każdej z obu postaci Komunia przyjmowana tylko pod postacią chleba pozwala przyjąć cały owoc łaski Eucharystii. Ze względówpasterskich ten sposób pomocy Komunii świętej ustal dusził się w obrządku łacińskim. (…) ”(KKK1390)

 

Schola

Imieniny

Marii, Magdaleny, Łukasza

Warto posłuchać


Radio VIA