Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie
ul. Koło 4c
tel.(17) 780-71-03

Witamy w serwisie internetowym naszej parafii

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 19.05.2024 r.

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Św. Kończy się okres wielkanocny.

2. W dniu dzisiejszym w naszym kościele odbędzie się Rocznica I Komunii Świętej na mszy św. o godz. 12.00.

3. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na upiększenie Kościoła i przygotowanie go do konsekracji. W ostatnim miesiącu zebraliśmy na ten cel 10 800 zł. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary składane w kopertach na tacę i przesyłane na konto parafialne. Szczególne podziękowanie kierujemy dla Darczyńcy z poza parafii, który przeznaczył na nową kapliczkę 15 000 zł. Jest możliwość ufundowania kropielnicy, której koszt wynosi około 4 000 zł. Takich kropielnic będzie 3. Dziękujemy także rodzinie z naszej parafii, która ufundowała jedną kropielnicę. Można ufundować także zacheuszki, czyli kamienne płyty wraz ze świecą, które zostaną namaszczone w czasie konsekracji. W sumie będzie ich cztery. Koszt jednej zacheuszki wynosi około 1200 zł. Zacheuszki powinny być zamontowane w tym tygodniu.  Wydatki w tym miesiącu wyniosły 27 000 zł

4. Trwają nabożeństwa majowe. W tygodniu majówki są po wieczornej mszy św. a w niedzielę przed mszą św. popołudniową o godz. 15.30. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w tym pięknym nabożeństwie.

5. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej a po niej adoracja w ciszy do godz. 19.30. Zapraszamy do trwania przed obliczem Pana.

6. W tym tygodniu obchodzimy:

- w poniedziałek, 20.05, Święto NMP Matki Kościoła

- we czwartek, 23.05,  Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

7. W sobotę, 25 maja o godz. 12.00 będzie odprawiona msza św. w intencji Rady Osiedla Drabinianka i wszystkich mieszkańców z udziałem Górniczej Orkiestry PGNiG Sanok. Następnie zapraszamy do udziału w Dniach osiedla. Szczegółowy program w naszej gazetce.

8.W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

9. We czwartek, 30.05, będziemy obchodzić Uroczystość Bożego Ciała. Tego roku proponujemy trasę procesji: ul. Koło, Kwiatkowskiego i ul. Piaskowa. O przygotowanie tych ołtarzy prosimy okolicznych mieszkańców.

10. Dziękujemy 5 rodzinom za ofiary w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 80 zł.). Na najbliższy tydzień proszę rodziny z ul. Piaskowej od numeru 4/5/1 do 5/5 oraz do nr 5A .

11. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabyć tygodnik „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i miesięcznik Staś dla dzieci w cenie 10 zł. Z przedsionka kościoła można zabrać naszą gazetkę parafialną Miriam. 

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

                                                  Podpisali Członkowie Rady Stałej

                                                      Konferencji Episkopatu Polski

                                                             Jasna Góra, 2 maja 2024

Schola

Imieniny

Emilii, Iwony, Dezyderiusza

Warto posłuchać


Radio VIA