Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie
ul. Koło 4c
tel.(17) 780-71-03

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGOSakrament chrztu św. jest konsekwencją sakramentu małżeństwa w czasie, którego małżonkowie zobowiązali się do przyjęcia potomstwa, jakim ich Bóg obdarzy i wychowania go w wierze. Pierwszym i jakże znamiennym etapem wychowania w wierze jest właśnie sakrament chrztu.

Kilka wiadomości o chrzcie.

  • Chrzest to brama do innych sakramentów. Bez chrztu nie ma spowiedzi, I Komunii św. itp.
  • Sakrament to widzialny znak niewidzialnego działania Boga. W przypadku chrztu tym widzialnym znakiem jest polanie główki dziecka wodą święconą i wypowiedzenie słów: np. Janie, ja ciebie chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha św. Zwykle dokonuje tego kapłan w świątyni w sposób uroczysty, przy licznym udziale wiernych. Ale w przypadku, gdy dziecko urodzi się chore może ochrzcić lekarz czy pielęgniarka. Co ciekawe, może to uczynić każdy, nawet niewierzący, byleby miał dobrą intencję. Gdy nie ma wody święconej wystarczy czysta woda z kranu lub mineralna.
  • Temu widzialnemu znakowi towarzyszy niewidzialne działanie Boga. Przez chrzest św. człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego i innych grzechów, staje się dzieckiem Bożym i zostaje włączony do społeczności Kościoła.


Co zatem powinni wiedzieć rodzice proszący o chrzest dla swojego dziecka?

  1. Rodzice mają obowiązek zatroszczyć się o to, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża niebezpieczeństwo śmierci.
  2. Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka.
  3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, "aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie" (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2). Na tym tle dochodzi czasem do nieporozumień. Ktoś jest oburzony tym, że ksiądz odmówił udzielenia chrztu. Mógł tak uczynić, gdy rodzice nie praktykują a nieraz żyją w związku niesakramentalnym, pomimo, że nie mają przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa. Zatem łaska wiary zaszczepiona dziecku na chrzcie musi mieć warunki do dalszego rozwoju.
  4. Chrzest zgłasza ojciec, matka lub prawny opiekun dziecka. Potrzebny jest wówczas akt urodzenia dziecka z USC. Chrzty w naszej parafii odbywają się na niedzielnej Mszy św. o godz.12.00. Dziecko do chrztu należy zapisać kilka tygodni wcześniej. Przy zapisie ustalamy termin katechezy chrzcielnej, na której odbywa się przygotowanie liturgiczne rodziców i rodziców chrzestnych.
  5. Prawo Kanoniczne nakazuje obecność przy chrzcie jednego chrzestnego, dla chłopca -mężczyzny, dla dziewczynki- kobiety. Zwyczajowo jednak mamy ojca chrzestnego i matkę chrzestną. Obojga dotyczą pewne wymagania, które muszą spełnić, aby mogli zostać chrzestnymi. Zatem chrzestnym może być tylko katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć. W praktyce oznacza to, że chrzestnym nie może być osoba, która jeszcze nie przyjęła sakramentu bierzmowania (jest za młoda lub z innych powodów nie przystąpiła do tego sakramentu-zwykle jest to zaniedbanie lub lenistwo); lub też żyje w związku niesakramentalnym i z tego powodu nie może przystępować do spowiedzi i Komunii św. Warto więc dobrze przyjrzeć się kandydatom na ojca czy matkę chrzestną pod tym właśnie kątem. Jeżeli chrzestni zamieszkują na terenie parafii, w której odbywa się chrzest to nie potrzebują dodatkowego zaświadczenia. Takie zaświadczenie, że ktoś jest praktykującym katolikiem i może być chrzestnym potrzebują osoby z innych parafii. Aby je uzyskać należy się udać do kancelarii, tej parafii na terenie, której się mieszka.
Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.
Schola

Imieniny

Marii, Magdaleny, Łukasza

Warto posłuchać


Radio VIA