Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie
ul. Koło 4c
tel.(17) 780-71-03

SAKRAMENT BIERZMOWANIA


Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania ubocznego jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii. Każdy ochrzczony może i Powinienem zająć się ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione.

Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża. Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest oznaczenie zależności do Chrystusa i trwałego oddania się na swoje służbę.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, jego działaniami, darami, natchnienia, aby lepiej rozumieć apostolską odpowiedzialność.

Przygotowanie bezpośrednie kandydatów do bierzmowania odbywa się w klasie VII i VIII szkoły podstawowej, natomiast rozpoczyna się koniecem klasy VI szkoły uroczystym wpisaniem na listę i rozdaniem indeksów.

Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie miasta lokalnego szkoła. W przypadku chęci uczestnictwa w przygotowaniu do Bierzmowania kogoś z poza parafii wymagana jest zgoda Proboszcza swojej parafii. Miejscem spotkań formacyjnych jest Dom Parafialny oraz Kościół.

W ramach przygotowania Kandydat ustaluje się do:

  • udział w spotkaniach formacyjnych w wyznaczony dzień tygodnia (nieusprawiedliwione przez rodzica 3 spotkania warsztaty z przygotowania do bierzmowania w bieżącym roku),
  • uczestnictwa w weekendowych rekolekcjach,
  • angażowania się w inne nabożeństwa oraz spotkania parafialne i diecezjalne o kandydaci będą odpowiednio poinformowani,
  • uzupełnienie indeksu (przynajmniej jedna seria 9 spowiedzi comiesięcznych, 5 pierwszych sobót firmowych, wpisane półroczne i roczne oceny z katechezy, minimum DOSTATECZNY na półrocze 8 klasy szkoły podstawowej).

Spotkania z przeciw rodziców / Opiekunów będą także odpowiednio wcześniej ogłoszone.

Wszelkie bieżące informacje będą przesyłane poprzez SMS, grupę Facebook, która będzie tworzona dla Kandydatów i ogłoszenia parafialne.

Każdy Kandydat ochrzczony parafią MB Częstochowskiej poza obowiązkiem jest akt chrztu.

Kandydat pokrycie kosztów zakupu dewocjonaliów, materiałów i pomocy dydaktycznych, które otrzyma w czasie przygotowania oraz opłacenia rekolekcyjnego na weekendowe rekolekcje. Samo doświadczenie odbywa się w ramach parafii i jest bezpłatne.

Zgłoszenie na dostarczeniu formularza z podpisem potwierdzającym zapoznanie się i zaakceptowanie przedstawionych zasad.

Pobierz formularz 

Schola

Imieniny

Marii, Magdaleny, Łukasza

Warto posłuchać


Radio VIA