Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie
ul. Koło 4c
tel.(17) 780-71-03

Ofiara na nową posadzkę

SAKRAMENT BIERZMOWANIA


Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii. Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione.

Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża. Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność.

Przygotowanie bezpośrednie kandydatów do bierzmowania odbywa się w klasie VII i VIII szkoły podstawowej, natomiast rozpoczyna się końcem klasy VI szkoły podstawowej uroczystym wpisaniem na listę i rozdaniem indeksów.

Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. W przypadku chęci uczestnictwa w przygotowaniu do Bierzmowania kogoś z poza parafii wymagana jest zgoda Proboszcza swojej parafii. Miejscem spotkań formacyjnych jest Dom Parafialny oraz Kościół.

W ramach przygotowania Kandydat zobowiązuje się do:

  • udziału w spotkaniach formacyjnych w wyznaczony dzień tygodnia (nieusprawiedliwione przez rodzica 3 spotkania oznaczają rezygnację z przygotowania do bierzmowania w bieżącym roku),
  • uczestnictwa w weekendowych rekolekcjach,
  • angażowania się w inne nabożeństwa oraz spotkania parafialne i diecezjalne o czym kandydaci będą odpowiednio wcześniej poinformowani,
  • posiadania uzupełnionego Indeksu (przynajmniej jedna seria 9 spowiedzi comiesięcznych, 5 pierwszych sobót miesiąca, wpisane półroczne i roczne oceny z katechezy, minimum DOSTATECZNY na półrocze 8 klasy szkoły podstawowej).

Spotkania z udziałem Rodziców/Opiekunów będą także odpowiednio wcześniej ogłoszone.

Wszelkie bieżące informacje będą przesyłane poprzez SMS, grupę Facebook, która będzie utworzona dla Kandydatów i ogłoszenia parafialne.

Każdy Kandydat ochrzczony poza parafią MB Częstochowskiej zobowiązany jest dostarczyć akt chrztu.

Kandydat pokrywa koszty zakupu dewocjonaliów, materiałów i pomocy dydaktycznych, które otrzyma w czasie przygotowania oraz opłacenia ośrodka rekolekcyjnego na weekendowe rekolekcje. Samo przygotowanie odbywa się w ramach parafii i jest bezpłatne.

Zgłoszenie polega na dostarczeniu formularza z podpisem potwierdzającym zapoznanie się i zaakceptowanie przedstawionych zasad.

Pobierz formularz 

Imieniny

Leona, Kai, Łukasza, Leonii

Warto posłuchać


Radio VIA